Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης ADBLUE (διάλυμα ουρίας) για την ορθή λειτουργία των απορριμματοφόρων της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

Αριθμός Απόφασης:

299

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: