Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24 ΜΗΝΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 191.991,52 €.

Αριθμός Απόφασης:

688

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: