Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, για την προμήθεια ταρτάν και εξοπλισμού στίβου Σταδίου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

686

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: