Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού οριστικής παραλαβής απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3

Αριθμός Απόφασης:

78

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: