Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018)

Αριθμός Απόφασης:

327

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: