Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης – επέκτασης σύμβασης για παροχή υπηρεσίας μεταφορών ογκωδών αντικειμένων και βιοαποδομήσιμων υλικών

Αριθμός Απόφασης:

550

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

07/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: