Απόφαση Ο.Ε. προς χορήγηση εντολής της δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτας Ν. Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον του Tριμελούς τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά την συνεδρίαση στις 22-06-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο προς απόκρουση της ΑΓ52/12-11-2014 αγωγής αποζημίωσης του Σ. Κ. που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

300

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: