Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ & ΚΑΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

491

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

03/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: