Διαπιστωτική Πράξη ∆.Σ. που αφορά σε παραίτηση εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: