Διαπιστωτική Πράξη ∆.Σ. που αφορά σε παραίτηση εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

142

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: