Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για την αναγνώριση της οδού που συνδέει τον οικισμό του Φρυνίου με την εκτός σχεδίου περιοχή Άγιος Ιωάννης Αντζούσης, ως προϋφιστάμενη του 1923.

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: