Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων A΄ τριμήνου οικ. έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

208

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: