Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2024.

Αριθμός Απόφασης:

218

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: