Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: