Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

398

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: