Διακήρυξη διαγωνισμού για «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Αναρτήθηκε στις 1 Αυγούστου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί