Διακήρυξη διαγωνισμού για «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Αναρτήθηκε στις 1 August, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό διαγωνιαμό για κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο Απόφαση ΟΕ Αριθ. Απόφ. 449/2022