Διακήρυξη διαγωνισμού για “προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των ΔΕ Ελλομένου και Απολλωνίων”

Αναρτήθηκε στις 9 May, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί