Διακήρυξη διαγωνισμού για “προμήθειας πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας “

Αναρτήθηκε στις 7 April, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί