Διακήρυξη διαγωνισμού για”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”

Αναρτήθηκε στις 21 June, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί