Διακήρυξη διαγωνισμού «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Αναρτήθηκε στις 11 February, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί