Διακήρυξη διαγωνισμού «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Αναρτήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί