Διακήρυξη διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 1100 LT & 120 LT & ΕΠΙΣΤΗΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΙΠΛΩΝ ΤΩΝ 35 LT»

Αναρτήθηκε στις 1 June, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί