Περίληψη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ Δ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024»

Αναρτήθηκε στις 11 November, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί