Πρόσκληση για “Υπηρεσίες συναφείς για την αντιμετώπιση του κινδύνου εμφάνισης & διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (απολυμάνσεις, καθαρισμοί απεντόμωση κλπ)”

Αναρτήθηκε στις 25 May, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί