Ένταξη στην πράξη για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας 9.272.778,62 ευρώ

Αναρτήθηκε στις 14/02/2023, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Ένταξη στην πράξη για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας 9.272.778,62 ευρώ