Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηριών

Αναρτήθηκε στις 29/11/2021, στην κατηγορία Μη κατηγοριοποιημένο

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Έγκρισης Κανονισμού