Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών για την περισυλλογή,μεταφορά και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Αναρτήθηκε στις 5/08/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών για την περισυλλογή,μεταφορά και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων