«΄Εγκριση προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2022».

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

10/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Εκτελεστική Επιτροπή

Συννημένα: