Απόφαση Δ.Ε χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" αναδόχου εταιρείας: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: