Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση ιδιωτικής έκτασης εντός οικισμού στην Κοιν. Καλαμιτσίου Δ.Ε. Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

547

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

07/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: