Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε συμβολαιογράφο της σύνταξης πρόσθετης πράξης επί του υπ΄αριθμ.18335/18-06-2021 δανειστικού συμβολαίου που αφορά στον προσδιορισμό του χορηγούμενου στον Δήμο Λευκάδας τοκοχρεολυσικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ποσό των 615.028,17€, κατά ποσοστά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 25% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας Δήμου Λευκάδας» ενταγμένου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και μεταφερόμενου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποϊας Δήμου Λευκάδας»

Αριθμός Απόφασης:

483

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: