Εισήγηση προς το Δ.Σ. επί του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ.Α΄/2021) για το υπαίθριο εμπόριο.

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

11/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: