«Σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας (Α΄Φάση 2019-2023)».

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Εκτελεστική Επιτροπή

Συννημένα: